Hvornår har jeg brug for ejendomsservice?

04 marts 2021
Astrid Pedersen

Du har som ansvarlig for drift og administration af et bolig kompleks – for eksempel som formand for bestyrelsen i en ejer- eller andelsforening – brug for assistance, når det handler om bygningens vedligeholdelse. Det er ganske enkelt ikke forsvarligt at overlade dette ansvar til beboerne alene.

Én ting er at interne aftaler om eksempelvis trappevask, vinduespolering eller snerydning ofte bliver misligeholdt. Dette kan være slemt nok i sig selv idet beskidte trapper og opgange er både uhygiejniske og irriterende for alle – og at manglende snedrydning på fortovet foran ejendommen kan medføre bøder til foreningen.

Men der kan sagtens være mange andre uheldige følger ved ikke at investere i fornuftig ejendomsservice. Hvis der opstår et alvorligt problem i form af et sprunget vandrør, defekte elektriske installationer eller en faldstamme som stopper til bør det aldrig være beboernes ansvar at finde de fagfolk som skal til for at udbedre sådanne skader på forsvarlig vis.

Her skal beboeren kunne kontakte ejendomsservice selskabet, eventuel per stedfortræder i form af en til ejendommen knyttet vicevært. Og så er det ejendomsservice firmaets opgave at tilvejebringe den rette hjælp således at der kan blive taget professionelt hånd om problemet på hurtig, effektiv og forsvarlig vis.

Hvor kan jeg få professionel ejendomsservice på Frederiksberg?

Er ejendommen beliggende på Frederiksberg kan du med fordel benytte det velrenommerede ejendomsservice selskab Dahlin Ejendomsservice ApS. Hos Dahlin Ejendomsservice ApS er du garanteret kompetent ejendomsservice uanset din ejendoms størrelse og udformning, og uanset boligernes type.

Når du vælger Dahlin Ejendomsservice ApS som dit ejendomsservice firma på Frederiksberg er du garanteret ejendomsservice som tager udgangspunkt i netop din ejendoms type og beskaffenhed. En rutineret og erfaren konsulent vil komme på besøg og besigtige ejendommen, således at I sammen kan blive enige om en aftale som tilgodeser dine behov for ejendomsservice.

Du kan læse mere på https://dahlin-ejendomsservice.dk/.